asemblerski program


asemblerski program
assembler program
* * *
• assembler program

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • disasembler — disàsembler m DEFINICIJA inform. program koji pretvara strojni kod u asemblerski izvorišni kod ETIMOLOGIJA engl. disassmbler …   Hrvatski jezični portal

  • dekompilator — dekompìlātor m DEFINICIJA inform. program kojim se programi koji su već prevedeni (na strojni ili asemblerski kod) ponovno prevode na izvorni jezik ETIMOLOGIJA de + v. kompilirati, kompilator …   Hrvatski jezični portal